Jilong Zwembaden Goedkoop Kinderzwembad

Keurmerk webwinkel
Winkelwagen 0
€ 0,00

Disclaimer

Disclaimer voor www.jilong-zwembaden.nl

Jilong zwembaden .nl, hierna te noemen leverancier, verleent u hierbij toegang tot www.jilong-zwembaden.nl ("de Website") en nodigt u uit het aangebodene te kopen.
Jilong zwembaden .nl  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid.

Jilong zwembaden .nl spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.
De op deze Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van leverancier.
Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op deze Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met leverancier. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan leverancier nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten.

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Jilong-zwembaden .nl.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen op deze website van Jilong zwembaden .nl is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Jilong zwembaden .nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd